Tervetuloa VamSA:n seuraan!

Riistamaali

Jaoston vetäjä: Kari Kumpulainen, puh., sähköposti: riistamaali@vamsa.fi

Riistamaalijaoston radat:
  • hirvi
  • luodikko
  • villikarju (pienoishirvi)
Riistamaaliratojen maksut

Henkilö 10€/h
metsästysseurat 50€/h
metsästysseurat 200€/vuosi
ratamaksu 100€/päivä.
Hirvirataosakkuus 500€
Osakkuus edellyttää VamSAn jäsenyyttä. Osakkuus kattaa käyttöoikeuden hirvi-ja villikarjurataan silloin, kun radoilla ei ole jaoston laatiman ohjelman mukaisia varauksia.

Ratojen käyttäjien on kirjattava radoilla oleviin vihkoihin laukaisumäärät sekä kalipeeri millä on ammuttu.

VamSA/riistamaalijaosto pidättää oikeuden muuttaa tai perua ratavarauksia.

Yleisistä rata-ajoista poiketen luodikkorata ampuma-aika sunnuntaisin klo 14 alkaen ja torstaisin klo 17 asti.