Tervetuloa VamSA:n seuraan!

Vammalan Seudun Ampujat ry

Ampumaradan järjestyssäännöt

 1. Ampumaradan yleistä turvallisuutta ja järjestystä valvoo Vammalan Seudun Ampujat ry:n johtokunta sekä valvottuina ampuma-aikoina yhdistyksen määräämät valvojat.
 2. Jokainen seuran jäsen on tervetullut ampumaradalle voimassa olevien ampuma-aikojen sallimina aikoina.
 3. Jokaisen ampujan ja muiden rata-alueella liikkuvien on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä , joita ampumaradan ja kunkin ampumapaikan käytöstä ja radalla oleskelusta annetaan.
 4. Jokaisen on huolehdittava myös siitä, ettei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä.
 5. Ampujan on myöskin tutustuttava kunkin ampumapaikan käytöstä annettuihin määräyksiin ja turvallisuusohjeisiin.
 6. Radan käyttäjä on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta ja hänen on huolehdittava vakuutusturvastaan.
 7. Ennen ammunnan aloittamista on maksettava radankäyttömaksu.
 8. Jokaisen ampujan on VamSA:n jäsenen niin pyytäessä esitettävä radalla todistus jäsenyydestään tai selvitys radankäyttömaksun suorittamisesta tai selvitys muusta ampumaoikeudesta radalla.
 9. Kilpailuun ja ohjelmaan merkittyyn harjoitukseen on aina määrättävä valvoja , joka johtaa tilaisuutta ja vastaa sen sujumisesta.
 10. Valvojan on esteen sattuessa hankittava itselleen sijainen.
 11. Ellei valvojaa ole, on tilaisuuden alkaessa paikalla olevista yksi nimettävä valvojaksi.
 12. Radalla saa ampua vain osoitetulla ampumapaikalla ja sellaisella aseella , jolle kyseinen ampumapaikka on tarkoitettu.
 13. Omien maalien ja laitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. (ei koske omia tauluja).
 14. Rakennuksiin ja ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on ehdottomasti kielletty. Aiheuttamansa vahingon on ampuja velvollinen korvaamaan VamSA:lle.
 15. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa on ase aina pidettävä lataamattomana , panostamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna sekä mahdollisuuksien mukaan suojuksessa.
 16. Aseen saa kilpailuissa ja harjoituksissa ladata ampumapaikalla vain valvojan käskystä.
 17. Ase on aina ampumapaikalla pidettävä suunnattuna ampumasuuntaan.
 18. Asetta ei saa käsitellä silloin , kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 19. Ampujan on tehtävä merkintä käynnistään radalla olevaan ratapäiväkirjaan.
 20. Suojalasien ja kuulosuojainten käyttö ammunnan aikana on suositeltavaa ja tarpeellista jokaisen terveyden kannalta.
 21. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty
 22. Ampumarata-alueella on nauhoittava kameravalvonta.

Ethän kerää marjoja ja sieniä rata-alueilta!

Tervetuloa Matinsuon ampumakeskukseen!